SHOTOKAN KARATEDO SOKOL Slaný

... ta nejlepší volba pro Vaši cestu ...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner

Dojo kun

Email Tisk PDF
 DOJO KUN

Jedná se o předpisy pro chování karateky, které se samozřejmě vztahují i na chování mimo dojo. Dnes známá základní pravidla dojokun formuloval okinawský mistr karate Sakugawa, který se při tom orientoval na čínské formy dojokun, které sahají až k Boddhidharmovi.

Tradiční Dojo kun se skládá z pěti základních pravidel:

jinkaku

Makoto

Doryoku

Reigi

Kekki

Volný překlad Dojo kun - základních pravidel:

Usiluj o dokonalý charakter.
Buď  věrný.
Snaž se, rozvíjej se.
Respektuj ostatní.
Vyvaruj se hrubého chování.

Pokud si chcete poslechnout Dojo kun v originále, stáhněte si ho v dokumentech ke stažení, v sekci VIDEO.

Účelem Dojo kun je připomínat žákům všech technických stupňů v dojo, že fyzický, mentální a duševní růst, jehož je dosaženo díky tréninku karate, musí být přenesen rovněž i mimo stěny dojo.
Mají-li žáci těžit ze skutečného významu shotokan karate-do,musí se stát principy Dojo-kun běžnou součástí jejich každodenního života.

Formy Dojo kun se mohou dle různých škol či dojo lišit.
Zde uvedené Dojo kun je používáno v JKA a je vybráno
z 20 Pravidel Mistra Gichina Funakoshiho (Shoto Niju Kun).

Když opouštíte dojo, neste si význam těchto slov s sebou do světa mimo dojo. Každodenní svět, který je za stěnami dojo,je ve skutečnosti místo, kde by měl být skutečný význam Dojo kun praktikován.
V uvedených 5 pravidlech spočívá základ vyučování, který umožňuje pohlížet na karate jako na něco více, než jen metodu náhodného chaosu či moderní soutěžní sport. Jsou to mravní zásady, které vyrovnávají fyzickou stránku tréninku.
Je to základ toho, co se v Buddhismu nazývá „správná akce“ (Samma-kammanta).Ignorování zásad a myšlenek obsažených v Dojo kun má z dlouhodobého hlediska negativní vliv nejen na jednotlivce, ale i na vývoj karate jako celku.

Trénovaný bojovník je osoba s prudkým soutěžním duchem a velkou silou. Je tudíž nefér ji použít proti netrénovanému člověku. Duch karatisty je neporazitelný a karatista může své znalosti použít jen v zájmu spravedlnosti.
Charakterní osoba může od boje upustit, neboť má své emoce pod kontrolou a je v míru sám se sebou. Nemusí testovat své schopnosti na ulici. Vyhrává bez boje a nikdy ho nemrzí, že nikdo nebyl zraněn. Vyvarovat se hrubého chování je pro lidi ze Západu velmi obtížně pochopitelné z důvodu odlišných životních podmínek a postoji k vítězstvím v soutěžích, kterých chtějí dosáhnout co nejrychleji, což odporuje principům karate-do a Dojo kun. Je proto nezbytné, aby instruktoři žákům význam Dojo kun neustále připomínali.
    
Síla může být použita, pokud je závěr morálně správný, např. v případě sebeobrany či ochrany nevinných.
Takto nahlížená aktivita šaolinských mnichů při rozvoji bojových metod k ochraně svého kláštera či k boji s bandity byla morálně ospravedlnitelný akt. Stejně tak vlastní ochrana proti rváči, který vyvolal násilí, není nic špatného.
    
Dojo kun ukazuje cestu ke konečnému cíli tréninku, kterým je ovládnutí sebe sama. Technika jako taková nemá žádný význam.
Je to lidský duch, který má být rozvíjen a ovládnut. Důsledným a vážným následováním technik obsažených v těchto
na pohled jednoduchých pravidlech může student zahájit pokrok na cestě bojových umění.   

(zpracováno s využitím článků uvedených na www.dragon-tsunami.cz  a www.shotokankarate.cz )

 

 

Banner
Banner

GTranslate


BLESKOVKY

Oddílové příspěvky můžete hradit na náš oddílový účet číslo 2206702824/6210 .
Variabilní symbol pro platbu příspěvků je rodné číslo cvičence.
Jméno cvičence napište prosím do zprávy pro příjemnce.
Kurzovné  pro školní rok 2013-2014:
roční kurzovné - 2.400,- Kč ,  pololetní kurzovné - 1.500,- Kč