SHOTOKAN KARATEDO SOKOL Slaný

... ta nejlepší volba pro Vaši cestu ...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Hlavní O KARATE ... Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Email Tisk PDF


Agecuki – úder zdola vzhůru
Ageempiuči – úder loktem vzhůru
Ageuke – horní kryt
Aiuči – dvě platné techniky od obou protivníků současně, neplatí ani jedna
Ajumiaši – chůze se střídáním nohou
Aka – červený
Aka no akači – červený vítězí
Ašisabaki – práce nohou
Atošibaraku – zůstává ještě trochu času (nejčastěji 30 s)
Awasete ippon – bod získaný dosažením druhého wazaari

Bogjówaza – obranná technika
Bu – válka, válečný
Budó – cesta válečníka
Budžucu – umění válečníka
Bunkai – demonstrace významu Kata – pohybů s jedním nebo více partnery

Cukite – útočník
Cukiwaza – technika úderů
Cuzukete (hadžime) – pokračujte, začněte
Čimei – smrtelný úder
Číslovky od 1 do 10 – iči, ni, san, ši , go, roku, šiči, hači, kjú, džú
Čokucuki – přímý úder s rotací pěsti 180°
Čúdan – střed, střední pásmo (mezi hlavou a pásem)

Daaši – přemístění pomalým posunem chodidel
Dan – mistrovský stupeň, mistr
Deai – vlastním útokem předejít jinému útoku
Dó,miči – cesta v sebevýchovném smyslu
Dódžó – místo ke studiu cesty
Džikan – čas
Džo – plocha, zápasiště
Džódan – horní pásmo (hlava)
Džóšiwaza – technika paží
Džógaičui – napomenutí za opuštění zápasiště
Džucu – umění, technika
Džúdžiuke – kryt zkřížením zápěstí či předloktí (např. proti kopu maegeri na chudan či tettsui - uchi na jodan)

Enpi – loket
Enpiuči – úder loktem
Enčó – prodloužení utkání

Fumikomi – dupnutí
Fukušin – pomocný rozhodčí

Gedan – dolů, spodní pásmo (od pásu dolů)
Gedanbarai – spodní kryt (ruka končí na pěst nad kolenem)
Gedankamae – vykročit vpřed do levého zenkucudači
Gedan sokuto – druh fumikomi se sokuto
Geriwaza – technika kopů
Gjakucuki – přímý úder různostranný (např.úder pravou rukou v levém zenkucudači)
Gi , karategi – cvičební úbor pro karatedó (kimono)
Gohon kumite – 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder

Hačidžidači – paty jsou v šíři ramen,špičky vytočeny ven
Hadžime – začněte (povel k zahájení utkání)
Hai – ano
Haisoku – nárt
Haišu – hřbet ruky
Haitó – palcová strana otevřené ruky
Haitóuči – úder či sek palcovou stranou
Hantei – hodnoťte (povel rozhodčím)
Hanmi – pootočení pánve a trupu
Hansoku – porušení, překročení pravidel
Hansoku čui – napomenutí za faul
Happo kumite – trénink pro zvládnutí kroku a pohybů těla, jakož i výuka instinktivní reakce,
               kdy více útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed, útočníci hlásí každý
               útok, čas mezi obranou, protiútokem a mezi dalším útokem má být co nejkratší
Hara,Tanden – oblast břicha, centrum bolesti
Haraiwaza – technika podmetením
Hikodači – rovnoběžný postoj v šíři ramen
Heisokudači – stoj spojný
Hidari – vlevo
Hikite – stažení pěsti k boku těla
Hikiwake – nerozhodně
Hiza,hizagašira – koleno
Hizageri – kop kolenem
Hoko – chůze

Íe – ne
Ippon – bod, platná technika
Ipponken – druhý kloub skrčeného ukazováku
Ippon kumite – jeden útok, obrana a protiútok

Jamacuki – soupažný úder současně na čúdan a džódan
Jame – zastavte
Jame soremade – konec zápasu (uplynutím času)
Jiyu Ippon kumite – obě strany stojí proti sobě ve volném bojovém postoji, útočník si hledá
                               pro svoji techniku výhodný odstup a svoji nahlášenou techniku okamžitě
                               vykonává - útok vykonává s co největším nasazením, bez myšlenek na
                               další očekávanou akci obránce.Obránce se nesmí snažit o zkrácení
                               vzdálenosti, aby se nemohl vyhnout útoku, naopak by měl útok blokovat
                               a obranu zakončit silnou kontrující technikou
Jiyu kumite – volný boj
Joi – připravte se
Joko – stranou
Jokogeri – kop stranou
Jokoempiuči – úder loktem stranou

Kaeshi Ippon kumite – útočník a obránce stojí proti sobě v šizentai, útočník hlásí pásmo
                                   (u kopů i techniku samotnou) a útočí vlevo nebo vpravo podle své
                                   volby přímo ze šizentai, obránce se stahuje do přiměřeného postoje
                                   podle útoku a blokuje. Potom útočí obránce sám tak, že provede krok
                                   vpřed s použitím stejné techniky, jakou byl napaden. Nyní obránce,
                                   předtím útočník se stahuje zpět nebo do strany blokuje, kontruje a 
                                   staví se do kamae.
Kagicuki – úder vedený ze strany, hák
Kakato – pata
Kakatogeri – kop patou
Kakeuke – zachytávací kryt
Kakiwakeuke – dvojitý kryt směrem ven (proti držení či škrcení zepředu)
Kamae – bojový postoj,střeh
Kamaete! – zaujmout nějaké držení těla
Karatedó – „cesta prázdné ruky", bojové umění
Karateka – karatista
Kariwaza – technika porazů
Kata – souhrnné cvičení
Katašiai – soutěž v katách
Kawašiwaza – technika uhýbání
Keage – kyvný kop
Kekomi – přímý kop trčením
Kencui – malíková část pěsti
Kendó – „cesta meče"; japonské bojové umění
Ki – vitální energie,čchi
Kiai – výkřik provázející techniku, sjednocení energie člověka
Kibadači – širší rovnoběžný postoj (postoj jezdce), 2 šířky ramen, chodidla vodorovně a kolena se tlačí ven
Kihon – základní škola
Kime – explozivní provedení techniky s maximální silou a v co nejkratší možné době
Kingeri – kop na genitálie
Kiri gaeshi – výměna nohou na místě při výskoku
Kizamicuki – úder přední rukou s vysunutím ramene
Kjú – žákovský stupeň, žák
Kjúdó – „cesta luku",  japonské bojové umění
Kogeki – útok
Kogekiwaza – útočná technika
Kóhai – začátečník
Kokucudači – obranný postoj, 75 % váhy na zadní noze, chodidlo přední a zadní nohy svírá pravý úhel
Kosadači – postavení zadního překřížení nohou
Koši – bříško chodidla
Kumade – „medvědí tlapa", dlaň se skrčenými prsty
Kumite – „setkání rukou", cvičení se soupeřem
Kumitekamae – vykročit vzad do levého zenkucudači
Kusei – žák
Kuzuši – vychýlení z rovnováhy

Maai – korektní vzdálenost, odstup
Mae – vpřed, dopředu
Maeempiuči – úder loktem vpřed
Maegeri – kop vpřed
Maehizageri – kop kolenem vpřed
Mawaši – v kruhu
Mawašicuki – úder obloukem
Mawašiempiuči – úder loktem obloukem
Mawašigeri – kop obloukem vpřed
Mawaši uširogeri – kop obloukem vzad
Mawatte ! – obraťte se, obrat
Migi – vpravo
Mikazukigeri – kop obloukem ve svislé rovině dovnitř
Mokusó – soustředit se
Morotecuki – soupažný úder
Morote kakeuke – dvojité kakeuke
Moroteuke – dvojitý kryt (oběma rukama)
Moto no iči – vrátit se na původní místa
Mubobi čui – napomínání za pasivitu
Musubidači – pohotovostní postavení (nohy zavřené, paty o 45° otevřené)

Nagašicuki – úder přední rukou spojený s taihiraki
Nagašiuke – kryt smetením
Nagewaza – technika hodů
Nekoašidači – postoj kočky, přední noha na koshi (je na ní minimální procento váhy)
Nukite – „ruka – kopí", hroty prstů

Obi – pás ke karategi
Oicuki – přímý úder stejnostranný (levá ruka provádí úder v levém zenkucudači)
Okurigeri – kop přední nohou po předchozím přísunu zadní nohy
Okuri Jiyu Ippon kumite – útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji, útočník
                                        hlásí pásmo útoku a útok samotný,kdy zaútočí v pravý okamžik.
                                        Obránce blokuje a kontruje tento útok; když obránce ukončí
                                        protiútok,zaútočí útočník znovu,ale nyní již nehlásí pásmo útoku
                                        ani techniku samotnou
Osaeuke – tlakový blok
Otageni rei – pozdrav navzájem (např.před a po kumite)
Otoši empiuči – úder loktem dolů
Otoši šutouči – sek shora malíkovou hranou

Rei – pozdrav, úklon
Rencuki – vícenásobný úder rukou
Rengeri – vícenásobný kop
Ricurei – pozdrav v postoji
Rjú – škola, styl, směr

Samuraj – příslušník japonské vojenské šlechty
Sanbon kumite – 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiútok
Sanbonšobu – utkání na tři body
Seiken – klouby 2. a 3. prstu sevřené pěsti
Seirecu – nástup podle stupňů technické vyspělosti
Seiza, taiza – klek sedmo (japonský sed na patách)
Seizarei – pozdrav v kleku sedmo
Sempai – pokročilý cvičenec
Sensei – učitel
Sensei ni rei – pozdrav učiteli
Senteikata – od zkoušeného, nebo účastníka závodu vybraná Kata z předem dané skupiny
Shiteikata – povinná Kata
Sokutei – plocha chodidla
Sokuto – malíková hrana nohy
Sonobageri – kopy prováděné na místě
Sotouke – vnější kryt předloktím (směrem dovnitř)
Soremade – konec utkání
Sundome – zastavení techniky těsně před cílem
Suriaši – posun či odsun klouzavým pohybem chodidel
Šiai – soutěž
Šihan – mistr
Šikkaku – diskvalifikace
Šimpan – rozhodčí
Šimpan ni rei – pozdrav rozhodčímu
Širó – bílý
Širó no kači – vítězí bílý
Šizentai – přirozený postoj (nohy v šíři ramen)
Šobu ippon – utkání na jeden bod
Šómen ni rei – pozdrav čestnému místu v dódžó
Šómen uraken uči – urakenuči ve svislé rovině (shora)
Šótókan – styl karatedó, založený G.Funakošim
Šuto – malíková hrana ruky
Šutouči – kryt malíkovou hranou ruky
Šušin – zápasový rozhodčí

Tačiwaza – technika postojů
Tai – tělo
Taisabaki – přemisťování a obraty těla
Tamešiwari – lámací technika (přerážení předmětů)
Tatami – rohože, speciální žíněnka pro výcvik některých bojových umění
Tatecuki – úder s poloviční rotací pěsti
Te – ruka, předchůdce karatedó
Tecuiuči, kencuiuči – úder vedený s kencui (většinou na jodan nebo ze strany na chudan)
Teišó – pata dlaně, třetina dlaně nejblíže zápěstí
Tobigeri – kop ve výskoku
Tokuikata – volitelná kata
Toriwaza – technika uchopením

Učiuke – vnitřní kryt předloktím (směrem ven)
Učiwaza – technika seků
Ukewaza – technika krytů
Uracuki – úder bez rotace zápěstí
Uraken – hřbet pěsti
Urakenuči – úder hřbetem pěsti (klouby prstů)
Ura mawašigeri – obloukový kop z vnější strany dovnitř přední nebo zadní stranou chodidla bez otočení těla
Ura mikazukigeri – kop obloukem ve svislé rovině ven (sokutomawašiuči)
Uširo – vzad
Uširoempiuči – úder loktem vzad
Uširogeri – kop vzad
Uširomavašigeri – obloukový kop vzad s celým otočením těla

Wazaari – půlbod

Yame! – stop
Yoi! – pozor
Yori ashi – posun oběma nohama současně vpřed,vzad nebo stranou

Zanshin – kontrolovaný poslední postoj po technice
Zenkucudači – útočný postoj, 75% váhy na přední noze, široký jako ramena, špičky chodidel vodorovně,
                     koleno přední nohy ven

 

 

Banner
Banner

GTranslate


BLESKOVKY

NÁBOR DO KLUBU: 18.9.2013 od 16:30 v Sokolovně ve Slaném.