SHOTOKAN KARATEDO SOKOL Slaný

... ta nejlepší volba pro Vaši cestu ...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Hlavní O KARATE ... Tradiční cvičení kata.

Tradiční cvičení kata.

Email Tisk PDF

(Převzatý překlad originálního článku Avi Rokah z domovské stránky )

 

Dnes je mnoho nedorozumění okolo Kata. V mnoha bojových uměních, včetně Tradičního Karate, se lidé ptají na co jsou. Mnoho instruktorů nezná odpověď, a proto se zdá, že jsou bezvýznamné pro použití.


Výsledkem této neznalosti je velmi mělké bojové umění. V soutěžích Tae Kwon Do, si cvičenci dovolují vytvářet svá vlastní Kata. Zkoušejí vytvořit více působivé Kata přidáváním gymnastických pohybů, kopů ve výskoku a různé výzbroje, a předvádějí je na hudbu. Jiným výrazem neznalosti je Kick boxing, kde dali všechna Kata dohromady, praktikují vnější techniky z karate a zkouší je ihned aplikovat s partnerem ve sparringu. Toto jsou smutné příklady zahození znalostí, které byly shromaždovány celé generace do formálních Kata.

Kata je srdcem karate a cokoliv co známe, známe z Kata.

Proč je Kata tak důležitá ? - Kata je symbol principu.
Staří mistři vytvořili Kata jako výsledky zkušeností ze skutečných bojů, seskupili nezvratné principy do formálních Kata a my je musíme rozluštit během cvičení. Jistým myšlenkám nemůže být porozuměno slovním vysvětlením, stejně jak různě je vyjádříme, tak je lidé pochopí svým vlastním rozumem, pro každého jiným.
Je prospěšné použít vědu k vysvětlení dynamiky určitých technik , ale nestačí to, lidská bytost není stroj i když můžete napodobit techniku, bude to pouze vnější forma, ale my potřebujeme získat její procítění.
Principy v Kata nás učí jít nad správnou techniku a přímo k aplikaci.
Příklady principů jsou "cítění, akce, reakce, navázání techniky a všechno dohromady", které znamenají, že je nemusíme analyzovat a nereagovat s vlastní technikou, ale reagovat přes cítění, přímo přes nervový systém v páteři a přes nacvičené akce, reakce se stává vlastní akcí těla a přenáší se do techniky. Kata nám dává fyzické nástroje a možnost naladit se dovnitř mysli, stavu pohotovosti a ostražitosti.

Kata znamená svobodu pohybu.
I když nám Kata může připadat omezená , jejím cílem je svoboda a my ji můžeme dosáhnout, protože nás učí vedení energie v různých směrech s největším výkonem a tato výkonnost bude nakonec přenesena do linie pohybu v nějakém dosahu (startujeme z velkého do malého) závisící od nutnosti aplikace. Kata se stává "formou z žádné formy".

Kata nám nabízí ideální podmínky pro učení technik dokud se neodnaučíme špatné návyky.
Se silnými vlivy jako je protivník jsme příliš zaměstnaní a rozčilení, aby byly techniky správně provedeny a tedy naše špatné návyky se budou zvětšovat.

Kata slouží fyzickému rozvoji.
V Kata cvičíme velký rozsah pohybu, synchronizování s dechem a tělo se vždy pohybuje jako kompaktní celek na zemi. Kata udrží tělo elastické, silné, uvolněné a vypracuje se v harmonickou cestu, proto může být karate praktikováno až do vysokého věku. Mistr Funakoši cvičil Kata skoro do 90 let ! .
Také vyvážený trénink obou stran zajistí rovnováhu vývoje, který pomáhá v předcházení zranění, ačkoliv v aplikacích přirozeně dáváme přednost jedné straně před druhou. Hodně sportovců cvičí pouze jednu stranu (Tenis, Golf atd.).

Kata jako ucelený trénink pro všechny.
Když cvičíte Jiu Kumite (volný boj) nebo kumite pro soutěž mnoho z nás má sklon ke dvěma nebo třem technikám, které jsou naše oblíbené (Tokui Waza), ale Kata nás učí procvičovat mnoho vhodných technik pro sebeobranné okolnosti a to je případ, kdy cvičíme Jiu Kumite.
Jiný aspekt tohoto bodu je, že karatista je omezen na oblíbené techniky a to nemůže přispět k rozvoji v tradičním karate. Nemůže pak učit studenty podle jejich vlastních přirozených sklonů, protože jeho vlastní jsou omezené a nepochopené.

Kata jako trénink mentální kontroly.
Kata nemůže být chápána jako jedinečné fyzické představení, je to duševní představení a to je základ Kata. Správný duch musí být představen ve správném následování principu maximální výkonnosti. Musíte být ve správném mentálním stavu, aby bylo cvičení účinné, pozornost nemůže být zaměřena pouze na mechaniku Kata, ale na harmonickou spolupráci mysli a těla.
Jak vyvíjíme základní reflexy tak musíme vyvíjet mentální kvality k doprovázení těchto reflexů jako vlastního ducha každé techniky, jako Zan-Chin, který je základní ostražitostí nebo soustředěnou myslí, přes který můžeme kontrolovat protivníka a reagovat na něho.
Kata nám pomáhá přenést se nad mechanickou reakci k různým okolnostem, můžeme dospět na úroveň "neúmyslné" reakce, u které nevíme jaká vůbec bude dokud ji neuděláme.
Přes Kata se můžeme přenést nad techniky, takže karate se stává "uměním bez umění" a to je úroveň mistrovství.

 

Banner
Banner

GTranslate


BLESKOVKY

Oddílové příspěvky můžete hradit na náš oddílový účet číslo 2206702824/6210 .
Variabilní symbol pro platbu příspěvků je rodné číslo cvičence.
Jméno cvičence napište prosím do zprávy pro příjemnce.
Kurzovné  pro školní rok 2013-2014:
roční kurzovné - 2.400,- Kč ,  pololetní kurzovné - 1.500,- Kč