SHOTOKAN KARATEDO SOKOL Slaný

... ta nejlepší volba pro Vaši cestu ...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Hlavní O KARATE ... Vznik a vývoj KARATEDO

Vznik a vývoj KARATEDO

Email Tisk PDF

Dálný východ vyniká již od paměti hloubkou a propracovaností systémů boje a sebeobrany.
Čína hrála roli nejvíce vyspělé země, odkud se přenášely často celé směry bojových umění do okolních zemí. Však i Čína byla ovlivňována z Indie.
Kořeny Karate Dó spadají do oblasti Indie již v letech 2500-1700 př.n.l.
V literatuře jsou zmínky o indickém boji pěstmi spojeným s tancem(nata) o technikách boje beze zbraně zvané vadžramuští (vajramushti - "umění diamantové pěsti"), dodnes je populární disciplína Kalaripajat, která zahrnuje sebeobranu. Marama je její součástí, je to znalost 108 vitálních bodů ( zasažení 12-ti z nich způsobuje okamžitou smrt), zapsaných údajně před 3000 lety na palmové listy jako Sútra Marama.

Karate Dó je ovlivněno meditačními technikami a dechovým cvičením. (rovněž z Indie).

Také Zenový Buddhismus, který přinesl do Číny Bodhidharma, hraje velkou roli v rozvoji bojových umění v Číně (Kláštery)
Postupně mizí zdravotní aspekt cvičení a zůstává pouze bojový.

Bodhidharma dorazil do kláštera Šaolin, kde vznikly „Šaolinské pěsti“, dva systémy, založené na „tekuté síle a tuhé síle“. Bodhidharma spojil obě cvičení s cvičením Tao a vytvořil 18 technik Luo-chan. ( Mysl a tělo jsou neoddělitelné a musí být kultivovány jako celek).
Dále vznikaly Kempó a Kung-fu, systém „dovádění pěti zvířat“ měl nejprve zdravotní aspekt, později cvičen v Šaolinu jako bojový.

Vznikají dvě školy:
tvrdá-šaolin čchuan (ovlivněna Budhismem)
měkká- tchaj-ti, pakua (ovlivněna Taoismem)
Klášter je několikrát vypálen, pět mnichů uteče a tak vzniká pět škol boje beze zbraně.

Rozvoj na Okinawě a přenesení do Japonska.

Na Okinawu přijelo 36 Číňanů, někteří byli mistry čchuan-fa. Okinawa se stala protektorátem Číny a z toho vyplynul zákaz držení zbraní s cílem sjednotit zemi.
1609 obsadili Okinawu Japonci a opět vyhlásili zákaz držení zbraní.- Zlatý věk Okinawy. Hledala se absolutní účinnost boje ve zničení protivníka v co nejkratším čase s výdejem co nejméně energie. Již tehdy byly propracované čínské styly s energickými a terapeutickými hledisky, i když šlo především o bojovou stránku. Svoji techniku nazývali TE nebo TODE.
Číňan Kušanku zavedl v roce 1761 další Katy a předal je svému žákovi Sakugawovi. Sloučením Čchuan-fa a TODE vzniklo OKINAWATE(používáno do roku 1903), později KARATE (čínská ruka) z úcty k čínským mistrům.
KARA- termín označující Čínu doby Tchang.
Do roku 1867 byl výcvik Karate na Okinawě ilegální, trénovalo se tajně. Techniky TE byly míšeny s technikami z celého světa( Okinawa byla námořní křižovatka). 1875 se stala Okinawa oficiální součástí Japonska a Karate bylo otevřeno veřejnosti. Během 19. stol. se rozdělilo na směry Nahate(šoreirjú), Tomarite a Šurite(šorinrjú). Šoreirjú má blíže k čínským stylům.
1904 bylo Karate zařazeno do vyučování ve školách, zvláště zásluhou Anko Itosua(1832-1916), který pojal Karate jako způsob tělesné výchovy inspirovaný vojenskými prvky.

GICHIN FUNAKOŠI.
Narodil se v Šuri na Okinawě v roce 1869, v 15-ti letech začal cvičit Okinawate u Azatoa, později u Itosua, ale také s učiteli Migarimi Džijunou a Sokonem Matsumurou.
Později byl vybrán, aby předváděl ukázky Karate pro širokou veřejnost. Díky těmto ukázkám bylo Karate oficiálně zařazeno mezi japonská bojová umění.
Usadil se v Japonsku, kde žil až do své smrti v roce 1957. Jeho hlavním příspěvkem bylo systemizování technik Karatedó a vštěpování základů etiky a disciplíny, které nalezl v jiných japonských bojových uměních.
V roce 1936 byl změněn význam znaku „KARA“ na „prázdný“. Od té doby znamená Karate džucu – umění prázdné ruky.
1938 opustil Funakoši termín Džucu a přijal DO- Karatedo, což ukazuje na jeho snahu povznést Karatedo na stejnou úroveň, jakou spatřoval v ostatních budó s jejich bohatou duchovní a duševní náplní. Celý svůj život zdůrazňoval klasický duch Karatedó.
"Jako lesklý povrch zrcadla odráží bez zkreslení vše, co je před ním, a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a zlé myšlenky, protože jedině s čistou myslí a vědomím, může porozumět tomu, co v karate dostává. Toto je další význam kara v karate."

O sportovní soutěže se naopak nejvíce zasloužil Masatoši Nakajama a první mistrovství v Karatedó se uskutečnila až po Funakošiho smrti.

Autentické Karatedó se však příliš neopírá o diváckou podporu, snad ani nemůže vyvolat široký všeobecný zájem, a proto není  dostatečně komerční.
Na druhé straně je právě tou formou, kterou může člověk provádět až do konce svého života.

 

Banner
Banner

GTranslate


BLESKOVKY

NÁBOR DO KLUBU: 18.9.2013 od 16:30 v Sokolovně ve Slaném.