SHOTOKAN KARATEDO SOKOL Slaný

... ta nejlepší volba pro Vaši cestu ...

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Banner
Hlavní O KARATE ... Vznik a vývoj KARATEDO

Vznik a vývoj KARATEDO

Email Tisk PDF

Dálný východ vyniká již od paměti hloubkou a propracovaností systémů boje a sebeobrany.
Čína hrála roli nejvíce vyspělé země, odkud se přenášely často celé směry bojových umění do okolních zemí. Však i Čína byla ovlivňována z Indie.
Kořeny Karate Dó spadají do oblasti Indie již v letech 2500-1700 př.n.l.
V literatuře jsou zmínky o indickém boji pěstmi spojeným s tancem(nata) o technikách boje beze zbraně zvané vadžramuští (vajramushti - "umění diamantové pěsti"), dodnes je populární disciplína Kalaripajat, která zahrnuje sebeobranu. Marama je její součástí, je to znalost 108 vitálních bodů ( zasažení 12-ti z nich způsobuje okamžitou smrt), zapsaných údajně před 3000 lety na palmové listy jako Sútra Marama.

Karate Dó je ovlivněno meditačními technikami a dechovým cvičením. (rovněž z Indie).

Také Zenový Buddhismus, který přinesl do Číny Bodhidharma, hraje velkou roli v rozvoji bojových umění v Číně (Kláštery)
Postupně mizí zdravotní aspekt cvičení a zůstává pouze bojový.

Bodhidharma dorazil do kláštera Šaolin, kde vznikly „Šaolinské pěsti“, dva systémy, založené na „tekuté síle a tuhé síle“. Bodhidharma spojil obě cvičení s cvičením Tao a vytvořil 18 technik Luo-chan. ( Mysl a tělo jsou neoddělitelné a musí být kultivovány jako celek).
Dále vznikaly Kempó a Kung-fu, systém „dovádění pěti zvířat“ měl nejprve zdravotní aspekt, později cvičen v Šaolinu jako bojový.

Vznikají dvě školy:
tvrdá-šaolin čchuan (ovlivněna Budhismem)
měkká- tchaj-ti, pakua (ovlivněna Taoismem)
Klášter je několikrát vypálen, pět mnichů uteče a tak vzniká pět škol boje beze zbraně.

Rozvoj na Okinawě a přenesení do Japonska.

Na Okinawu přijelo 36 Číňanů, někteří byli mistry čchuan-fa. Okinawa se stala protektorátem Číny a z toho vyplynul zákaz držení zbraní s cílem sjednotit zemi.
1609 obsadili Okinawu Japonci a opět vyhlásili zákaz držení zbraní.- Zlatý věk Okinawy. Hledala se absolutní účinnost boje ve zničení protivníka v co nejkratším čase s výdejem co nejméně energie. Již tehdy byly propracované čínské styly s energickými a terapeutickými hledisky, i když šlo především o bojovou stránku. Svoji techniku nazývali TE nebo TODE.
Číňan Kušanku zavedl v roce 1761 další Katy a předal je svému žákovi Sakugawovi. Sloučením Čchuan-fa a TODE vzniklo OKINAWATE(používáno do roku 1903), později KARATE (čínská ruka) z úcty k čínským mistrům.
KARA- termín označující Čínu doby Tchang.
Do roku 1867 byl výcvik Karate na Okinawě ilegální, trénovalo se tajně. Techniky TE byly míšeny s technikami z celého světa( Okinawa byla námořní křižovatka). 1875 se stala Okinawa oficiální součástí Japonska a Karate bylo otevřeno veřejnosti. Během 19. stol. se rozdělilo na směry Nahate(šoreirjú), Tomarite a Šurite(šorinrjú). Šoreirjú má blíže k čínským stylům.
1904 bylo Karate zařazeno do vyučování ve školách, zvláště zásluhou Anko Itosua(1832-1916), který pojal Karate jako způsob tělesné výchovy inspirovaný vojenskými prvky.

GICHIN FUNAKOŠI.
Narodil se v Šuri na Okinawě v roce 1869, v 15-ti letech začal cvičit Okinawate u Azatoa, později u Itosua, ale také s učiteli Migarimi Džijunou a Sokonem Matsumurou.
Později byl vybrán, aby předváděl ukázky Karate pro širokou veřejnost. Díky těmto ukázkám bylo Karate oficiálně zařazeno mezi japonská bojová umění.
Usadil se v Japonsku, kde žil až do své smrti v roce 1957. Jeho hlavním příspěvkem bylo systemizování technik Karatedó a vštěpování základů etiky a disciplíny, které nalezl v jiných japonských bojových uměních.
V roce 1936 byl změněn význam znaku „KARA“ na „prázdný“. Od té doby znamená Karate džucu – umění prázdné ruky.
1938 opustil Funakoši termín Džucu a přijal DO- Karatedo, což ukazuje na jeho snahu povznést Karatedo na stejnou úroveň, jakou spatřoval v ostatních budó s jejich bohatou duchovní a duševní náplní. Celý svůj život zdůrazňoval klasický duch Karatedó.
"Jako lesklý povrch zrcadla odráží bez zkreslení vše, co je před ním, a jako se tichým údolím nese i slabý zvuk, tak musí žák karate vyprázdnit ze své mysli sobectví a zlé myšlenky, protože jedině s čistou myslí a vědomím, může porozumět tomu, co v karate dostává. Toto je další význam kara v karate."

O sportovní soutěže se naopak nejvíce zasloužil Masatoši Nakajama a první mistrovství v Karatedó se uskutečnila až po Funakošiho smrti.

Autentické Karatedó se však příliš neopírá o diváckou podporu, snad ani nemůže vyvolat široký všeobecný zájem, a proto není  dostatečně komerční.
Na druhé straně je právě tou formou, kterou může člověk provádět až do konce svého života.

 

Banner
Banner

GTranslate


BLESKOVKY

Oddílové příspěvky můžete hradit na náš oddílový účet číslo 2206702824/6210 .
Variabilní symbol pro platbu příspěvků je rodné číslo cvičence.
Jméno cvičence napište prosím do zprávy pro příjemnce.
Kurzovné  pro školní rok 2013-2014:
roční kurzovné - 2.400,- Kč ,  pololetní kurzovné - 1.500,- Kč